2,5 millioner kroner deles ut til 22 istandsettingsprosjekter

Publisert 04.01.2024

Første tildelingen fra Kulturarv Hedmark er et faktum

Med et hjerte for bygningsvern skal kulturarven i Hedmark få et betraktelig løft. Spennende kulturminne prosjekter har mottatt midler til istandsetting.

Første tildelingsrunde i Kulturarv Hedmark ble besluttet rett før jul og flere prosjekter får sin start i 2024. Sparebankstiftelsen Hedmark og Fortidsminneforeningen gikk i 2023 sammen om et prosjekt som skal gi kulturminnevernet i det tidligere fylket Hedmark er stort løft. Sparebankstiftelsen bidrar med 13 millioner kroner, mens Fortidsminneforeningen sørger for gjennomføringen av prosjektet.

Fra dansepaviljong til damanlegg
Hele 61 søknader fra 17 kommuner i Hedmark tyder på en stor interesse for ordningen. Her var mange gode kandidater og tildelingsjuryen valgte å fordele 2,5 millioner kroner på 22 ulike istandsettingsprosjekter. Variasjonen i type prosjekter som nå får midler til istandsetting er stor: midler går blant annet til en dansepaviljong, en smie, seterfjøs og et damanlegg. Vi og Sparebankstiftelsen Hedmark gleder oss til å følge prosjektene utover!


Synliggjør den rike kulturarven

Målet med Kulturarv Hedmark er gi det tidligere fylket et stort løft innen bevaring av verneverdige bygg og andre kulturminner. Fortidsminneforeningen erfarer at antallet håndverkere i Hedmark med kompetanse innen tradisjonelle teknikker bør økes. Satsingen skal bidra til at flere håndverkere allerede virksomme i regionen får kunnskap om restaurering og tradisjonshåndverk, men også stimulere til rekruttering av unge på vei inn i håndverksfagene. I 2024 kommer det en ny tilskuddsrunde hvor beløpet økes til 4 millioner kroner. Søknadsportalen åpner 15. august med søknadsfrist 1. oktober. 

Satsningen bidrar til å synliggjøre den rike kulturarven vi har i denne regionen og vi gleder oss til å følge og dele informasjon om istandsettingsprosjektene fremover, sier Cathrine Lillo-Stenberg, prosjektleder i Kulturarv Hedmark.