Nå kan du følge rettsmøtet om Y-blokka med streaming

Publisert 26.03.2020

Her følger informasjon og videolenke fra Oslo tingrett, om rettsmøtet om Y-blokka. Rettsmøtet gjennomføres 26. og 27. mars, og på grunn av koronaviruset vil det ikke være adgang for publikum og presse. https://www.youtube.com/watch?v=varTswvs8vY


Muntlige forhandlinger
Oslo tingrett skal behandle begjæringen 26. – 27. mars. Forhandlingene begynner kl. 09.15 begge dager. For nærmere oversikt over rettsdagene, se vedlagt tidsplan (merk at hele tidsplanen er forskjøvet med 15 minutter). Når siste rettsdag avsluttes, vil dommeren opplyse om når en midlertidig avgjørelse kan forventes. Hovedforhandlingen i saken er foreløpig ikke berammet.

Streaming
På grunn av koronasituasjonen vil det ikke være anledning for presse og publikum å følge forhandlingene fra Oslo tinghus. Oslo tingrett har derfor besluttet at forhandlingene vil bli streamet i sin helhet. Streamingen vil starte i god tid før forhandlingene begynner.

Lenke til streaming 

Rettens aktører
Rettens administrator: Helen Engebrigtsen
Saksøker: Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund
Prosessfullmektig for saksøkerne: Berit Reiss Andersen, Ivar V. Kristiansen
Saksøkte: Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosessfullmektig for saksøkte: Andreas Hjetland

Under følger en tidsplan som viser når hvilke personer har sine innlegg.

Tidsplan

NRK: Staten møter i retten om Y-blokka