Reis virtuelt til Tautra klosterkirke – anno 1250!

Publisert 02.10.2020

Levendegjør historien med digital modell

Hvordan så det ut da middelalderens munker holdt til i Tautra Mariakloster, i det som var en stor kirke? En ny digital modell gir svar.

På den frodige øya Tautra i Trondheimsfjorden ligger en vakker ruin, Tautra klosterruin, i Fortidsminneforeningens eie siden 1846: Dette er restene av Tautra Mariakloster, et cistercienserkloster grunnlagt i 1207. I dag er det ikke mange steinene igjen av det som en gang var et mektig byggverk med en lengde på 36,5 m. bredde på 13,5 m og en antatt mønehøyde på 14 meter. Muligheten til å se for seg hvordan det faktisk har vært her har i stor grad vært overlatt til besøkendes forestillingsevne. Inntil nå.

SJEKK DIGITALETAUTRA.NO FOR 3D-SPILL, KLOSTERHISTORIEN OG REBUS FOR BARN

Visualiseringen gir ett mulig svar

Torsdag 1. oktober lanserte Fortidsminneforeningen Den trønderske avdeling i samarbeid med Tidvis AS en digital modell av klosteranlegget slik det kan ha vært i middelalderen. Dette er en visualisering, ikke en rekonstruksjon - til det er sporene for få og kildene for diffuse. Det kan finnes flere ulike «løsninger» og denne framstillingen er én av dem!

Med denne modellen, og gjennom ny teknologi generelt, ønsker vi å engasjere og skape interesse for klosterruinene hos nye grupper, særlig blant barn og unge.

LES OGSÅ: HVA VET VI OM KIRKEN OG KLOSTERET

En virtuell reise

Fortidsminneforeningen har siden 1844 arbeidet for bevaring av landets verneverdige kulturminner, og skape almen forståelse for verdien av disse. Et særlig ansvar har vi for våre egne eiendommer, og med en digital visualisering av klosteret på Tautra ønsker vi å legge til rette for økt tilgjengelighet, samt utvikle ny kunnskap om klosterruinene.

Samtidig ønsker vi å legge til rette for et bærekraftig virtuelt besøk for de som ikke besøker Tautra fysisk. Den pågående pandemien aktualiserer dette arbeidet i høy grad, ved restriksjoner på reise. At det også blir en reise i tid gjør opplevelsen enda støtte!

Del av et større formidlingsopplegg

Modellen er kompatibel for VR (Virtual reality)-opplevelse og vi utvikler egne formidlingsopplegg hvor dette tas i bruk, blant annet i Den kulturelle skolesekken. Den trønderske avdeling jobber også med ulike utstillingskonsepter, både mobile og permanente, hvor modellen inngår. Modellen er også tilgjengelig som en nedlastbar spill-opplevelse og publiseres på CC-by-SA lisens, fritt og tilgjengelig for alle.

Takk til gode støttespillere: Modellen er laget på initiativ fra Fortidsminneforeningen i samarbeid med Tidvis AS, en bedrift som utforsker og utvikler nye måter å formidle og tilgjengeliggjøre historie på. Arbeidet med modellen er muliggjort med støtte fra Riksantikvaren, Kulturrådet og Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse.