I dag samles delegatene på Teams

Publisert 07.11.2020

Lørdag 7. november samles delegater og ansatte til Fortidsminneforeningens representantskapsmøte, for første gang avviklet digitalt.

Møtet var opprinnelig planlagt over tre dager i juni i Kristiansand, med Aust-Agder avdeling som arrangør. Dette måtte på grunn av pandemien utsettes. Den positive smitteutviklingen i sommer og tidlig høst gjorde at vi håpet på å kunne gjennomføre et tilsvarende, men noe forenklet møte i Oslo denne helgen. Dette ble så avlyst for to uker siden. Dermed møtes vi i dag på den digitale plattformen Teams, slik at den formelle delen av reprsentantskapsmøtet kan gjennomføres også i år - det 176. årsmøtet i rekken. 

16. desember er det 176 år siden Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring ble stiftet i 1844 av norske kunstnere, som på studieturer i bygder og dalfører hadde «oppdaget» den norske kulturarven. De ville gjøre folk delaktige i sine oppdagelser og samtidig skape et forum for vern av vår fortid. Foreningens formål var «at oppspore, undersøge og vedligeholde Norske Fortidsmindesmerker, især saadanne, som oplyse Folkets Kunstfærdighed og Kunstsans i Fortiden, samt gjøre disse Gjenstande bekjendte for Almenheden ved Afbildninger og Beskrivelser.» (Dette er fortsatt vår formålsparagraf, selv om ordlyden er modernisert). Foreningens midler skulle blant annet brukes til å understøtte «Reiser i Fædrelandet» og til opplysningsvirksomhet som tjente formålet.

Les mer om foreningens historie

Les mer om vårt formål i dag

Vi ønsker alle delegater og øvrige deltakere et godt, digitalt representantskapsmøte 2020. Og så satser vi på å kunne møtes i Kristiansand i 2021.