16 mill. mer til Kulturminnefondet i revidert budsjett

Publisert 08.06.2021

Regjeringen snur. I avtalen inngått med FrP får Kulturminnefondet 16 millioner kroner i revidert statsbudsjett. Det betyr en reell økning på 6 millioner kroner fra 2020-budsjettet, mot en opprinnelig reduksjon på 10 millioner kroner da budsjettet ble vedtatt i fjor høst.

– Dette er svært gledelig, sier Ola H. Fjeldheim. Å satse på Kulturminnefondet er noe av det smarteste man kan gjøre for kulturminnevernet. Vi vet at for hver krone denne støtteordningen deler ut til private eiere av verneverdige hus så genereres 3,5 kroner i økt verdiskaping. 

Med 16 millioner kroner mer å dele ut til prosjekter i år enn først forespeilet vil Kulturminnefondet dermed kunne stimulere til hele 56 millioner kroner i økt aktivitet lokalt, som oppdrag til lokale håndverkere, noe som har stor betydning nå som vi er på vei ut av pandemien. 

Interessen for å sette i stand gamle hus øker kraftig. Kulturminnefondet melder om rekordmange søknader hittil i år, der det er søkt om til sammen 355 millioner kroner til ulike bevaringstiltak - mot 331 millioner kroner i hele 2020.  

Går riktig vei

Siden det opprinnelige kuttet til Kulturminnefondet i fjor har Fortidsminneforeningen jobbet for å få bevilgningene tilbake inn i revidert budsjett.

– Et budsjett som opprinnelig var en nedprioritering av en sentral del av kulturminnevernet i Norge er nå rettet opp, og det er vi godt fornøyde med, sier Fjeldheim.  

Også tilskudd til fredede og vernede kirkebygg økes i revidert, med 7,5 millioner kroner, noe som også er høyst nødvendig. Midler til å sikre den videre prosessen frem mot et nytt verdensarvsenter for Urnes stavkirke blir derimot ikke prioritert av regjeringen, noe som selvfølgelig er en skuffelse for foreningen.

Arkitektkonkurranse neste 

Nå håper Fjeldheim at dette likevel skal løses som et spleiselag mellom blant andre Luster kommune, private og Fortidsminneforeningen. Neste skritt på veien mot et nytt besøkssenter i bygda Ornes er å gjennomføre en arkitektkonkurranse. Dersom det økonomiske kommer på plass vil den bli utlyst til høsten.