Denne rosa trekanten er enda et lag i Stiklestads tusenårige historie

Publisert 28.07.2022

Utstillingen «Queer Spirit» kan oppleves i hele august

Rosa trekant har en mørk historie, som symbol på forfølgelse av homofile menn under Holocaust. Nå ruver den over Olavshaugen på Stiklestad, håpefullt lysende.

Tekst: Trond Rødsmoen

Tirsdag denne uken ble kunstinstallasjonen «Rosa trekant» avduket på Olavshaugen på Stiklestad i Trøndelag. Kunstnerne bak verket er Pride Art, årets Olsokkunstner. Anledningen var åpningen av Olsokdagene 2022 ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Rosa trekant – symbolet nazistene brukte for å merke homofile menn med under Holocaust, ble etter andre verdenskrig det motsatte: et symbol på kampen mot undertrykkelse av homofile. Nå ruver den seks meter høye og lysende installasjonen side om side med Olavsstøtten på Olavshaugen.

INNSLAG OP NRK: Pride Art på Stiklestad (Midtnytt 25. juli 2022)

Sterke ytringer gjennom tusen år

Olavshaugen markerer stedet der Olav den Hellige falt i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Få steder i Norge er mer symboltunge enn dette, noe som også kunstnerne bak verket er seg svært bevisst: 

«Kunstinstallasjonen ‘Rosa trekant’ på Olavshaugen blir et monument som føyer seg inn i rekken av sterke ytringer gjennom tusen år på det historiske slagstedet», uttalte Frederick Lucius Nathanael i Pride Art til Adresseavisen for avdukingen tirsdag.

Årets Olsokutstilling har fått navnet «Queer Spirit», og hovedverket er denne rosa trekanten i metall og glass, lysende som en håpefull kontrast til sin mørke historie.

«De senere år har trekanten blitt gjenerobret av det skeive miljøet som et kampsymbol for frihet og rettigheter. Det å reise den oppå selve NS-bautaen som ligger nedgravd på Stiklestad, er en sterkt, symbolsk handling som ikke minst er viktig etter terrorhandlingen i Oslo, hat i kommentarfeltene og at det går baklengs i mange land når det gjelder skeives rettigheter, uttalte Nathanael videre til Adresseavisen.

 

– En sterk hendelse for meg

Mange hadde møtt frem i regnet for å overvære avdukingen, blant dem mange kunstnere, og Trude Knutzen Knagenhjelm, nyvalgt styreleder i Fortidsminneforeningen.

– Det sterkeste for meg var opplevelsen av alle lagene av mening som er på dette stedet, at det at vi denne dagen, med avdukingen av Rosa trekant, var der for å legge til enda et lag, ja rett og slett opplevelsen av å være en del av denne lange historien. Det gjorde meg ydmyk, sier Trude Knutzen Knagenhjelm.

Olavshaugen, i Fortidsminneforeningens eie side 1856, har siden middelalderen vært et sted for ulike ytringer i form av monumenter. Nå er Rosa trekant den siste tilføyelsen, om en midlertidig.

– At verket nettopp kunne reises på Olavshaugen, og at Fortidsminneforeningen ønsket å være samarbeidspart i prosjektet, var åpenbart en svært viktig dimensjon for alle de involverte, sier Trude.  – I flere av talene under åpningen ble det trukket fram at foreningens holdning til prosjektet var med på å styrke følelsen av å bli inkludert. Etter avdukingen fortalte den ene kunstneren meg at han var overveldet over å få bidra midlertidig til denne tusenårige tradisjonen for å ytre seg på nettopp dette stedet. Avdukingen av Rosa trekant var en sterk hendelse for mange, også for meg, som gjennom møtet med kunstverket fikk en dypere forståelse for Olavshaugens betydning med lag på lag med mening og symbolikk. Jeg forsto litt mer om hva dette stedet er: Et sted for ytringer gjennom tusen år, et sted for folk, sier Trude.

En kunstarena av nasjonal betydning

Pride Art er en frittstående, nasjonal medlemsorganisasjon med over 600 tilknyttede skeive kunstnere fra hele Norge med bakgrunn fra rundt 25 land. Da de ble valgt som årets Olsokkunstnere i anledning Skrivet kulturår, kontaktet de Fortidsminneforeningen med en forespørsel om å få bruke den symboltunge og historiske Olavshaugen som en av kunstarenaene. For Fortidsminneforeningen var dette en mulighet til både å støtte en viktig sak og å gi en av landets mest symboltunge steder ytterligere relevans.

Da kunstprosjektet ble offentliggjort 22. juni i år uttalte Ola H. Fjeldheim:

«Kulturminner bidrar svært ofte til å sette vår tid i perspektiv. Olavshaugen har lenge hatt en sterk symbolverdi, og har vært brukt som et sted hvor verdier formidles og fortolkes. Haugen er fortsatt høyst aktuell, og det er helt naturlig for Fortidsminneforeningen å la den være en del av den viktige markeringen som årets Olsokutstilling vil bli.»

Lite kunne han ane hvor aktuelt dette skulle bli. Kun tre dager senere ble to menn drept og 21 personer skadd under masseskytingen utenfor barene Per på Hjørnet og London Pub i Oslo. Etterforskningen pågår fortsatt, men det skeive miljøet kan ha vært et bevisst mål.

«Alle bør kjenne sin besøkelsestid i sommer og besøke Olsokutstillingen», var Trønderavisas oppfordring til sine lesere i en leder 29. juni. «I sommer er det mulig å oppsøke, lese seg opp, besøke og delta i debatten på Stiklestad. Trøndere bør kjenne sin besøkelsestid og oppleve utstillingen «Queer Spirit». I hjertet av kultur-Trøndelag vil det i år være en arena av nasjonal betydning.»

Vi videreformidler med dette denne oppfordringen til alle i Norge som tar turen gjennom Trøndelag denne høsten. Legg turen innom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Olavshaugen!

Utstiilingen «Queer Spirit» kan oppleves ut august.