Vi søker økonomi- og administrasjonssjef

Publisert 13.02.2024

Er du god med tall, analytisk, strategisk og kanskje i tillegg har et hjerte for vår felles bygningsarv?

Vi søker en strukturert, løsningsorientert og nysgjerrig økonomi- og administrasjonssjef i en nyopprettet stilling ved vårt hovedkontor i Oslo. Etter en mindre omorganisering blir det nå opprettet en ny lederstilling med ansvar for økonomi, administrasjon og drift. Søknadsfrist 15. mars 2024

Annonsen er også publisert på Finn.no

Ansettelsesform: Fast

Fortidsminneforeningen har økt sin aktivitet gjennom flere år, og skal nå i gang med sitt største enkeltprosjekt noensinne: å bygge verdensarvsenter ved Urnes stavkirke. Denne stillingen vil være svært viktig i dette prosjektet, og vil få internt ansvar for økonomistyring og koordinering, samt inngå i prosjektets byggekomite.  

Stillingen har personalansvar for den nåværende organisasjonsavdelingen, og eksisterende stabsfunksjon på økonomi. 

Organisasjonsavdelingen jobber i dag bl.a. for å støtte foreningen frivillige i lokallag og fylkesavdelinger med nødvendig administrativ tilrettelegging og arrangering av nasjonale møteplasser for disse. Videre omhandler avdelingens ansvarsområder resepsjon og drift av foreningens kontor, samt økonomistyring og -oppfølging. Denne nye lederstillingen vil få et overordnet ansvar for oppfølging av prosjektøkonomien tilknyttet hovedadministrasjonen.   

Stilling rapporterer til generalsekretæren og inngår i ledergruppen. Som økonomi- og administrasjonssjef ser vi etter deg som ønsker ansvar for:

Kvalifikasjoner:

 • utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå (relevant realkompetanse kan i unntakstilfeller erstatte utdanningskravet) 
 • Dokumenterbar erfaring med strategisk økonomi- og prosjektstyring
 • relevant erfaring tilpasset stillingens funksjoner 
 • relevant erfaring med administrativ styring og oppfølging av prosjekter 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk  
 • gode digitale ferdigheter

Det er en fordel om du har

 • erfaring med prosjektstyring og oppfølging av bygge- og restaureringsprosjekter
 • erfaring fra frivilligheten, foreninger, stiftelser e.l. 

Egenskaper:

 • strukturert og nøyaktig 
 • gode lederegenskaper der du evner å få det beste ut av dine medarbeidere 
 • kontaktskapende og selvstendig, med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • fleksibel, med god gjennomføringsevne 

Vi tilbyr: 

 • Lønn etter kvalifikasjon og egnethet, med gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. 
 • Unik innsikt i, og arbeid med, en av verdens eldste kulturvernorganisasjoner.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Arbeidssted er foreningens lokaler i Oslo sentrum, med mulighet for noe hjemmekontor.
 • Fortidsminneforeningen er en landsdekkende forening og stillingen innebærer en del reisevirksomhet.  

Søknadsfrist: 15. mars 2024.

CV + søknad sendes til jobb@fortidsminneforeningen.no. Merk e-posten "økonomi- og administrasjonssjef". Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Ola Fjeldheim: 91884386, ola@fortidsminneforeningen.no 

Om arbeidsgiveren

Fortidsminneforeningen har som ambisjon å være landets mest toneangivende og nyskapende private aktør innen bygningsvernet. Siden starten i 1844 har vårt formål vært å arbeide for bevaring av landets verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Våre hovedoppgaver er å forvalte egne historiske eiendommer, blant dem åtte stavkirker, arbeide for å styrke tradisjonshåndverket og bygningsvernet gjennom en rekke prosjekter og satsinger, engasjere oss i lokale vernesaker og påvirke kulturminnepolitikken i Norge. Vi er en frivillig medlemsorganisasjon med drøyt 8000 medlemmer i rundt 70 fylkes- og lokallag. Hovedadministrasjonen har kontorer i historiske omgivelser i Kvadraturen i Oslo.