STYRINGSGRUPPA

Øverste beslutningsorgan i Kulturminner for alle er Styringsgruppa. Det er her det fattes vedtak om fordeling av tilskuddsmidlene.

I Styringsgruppa er det representanter fra Sparebankstiftelsen DNB, Fortidsminneforeningen, opplæring og utdannelsessektoren, tilskuddsforvaltningen og museumssektoren.

Styringsgruppa består av Linn Cathrine Lunder og Ane Marte Ringstad (Sparebankstiftelsen DNB), Ola Fjeldheim (generalsekretær Fortidsminneforeningen), Hanne Bjørk (Fortidsminneforeningens hovedstyre og møbelsnekker/konservator), Einar Engen (Kulturminnefondet), Roald Renmælmo (tradisjonshåndverker og NTNU), Bjarte Gullachsen (Bymuseet i Bergen).