RESSURSGRUPPA

Ressursgruppa består av håndverkere med spesialkunnskap innen tradisjonelle håndverksteknikker (tradisjonsbærere). I forbindelse med konkrete prosjekter kan tradisjonsbærere hentes inn for å gi opplæring. Dette kan for eksempel være kurs i vindusrestaurering, tørrmuring, lafting, taktekking eller gamle maleteknikker.

Ressursgruppa
• er håndverkere/tradisjonsbærere med ulik faglig bakgrunn
• er spredt over hele landet
• formidler tradisjonshåndverk og bygningsvern
• kan hentes inn til kurs og formidling på istandsettingsprosjektene
• formidler håndverk og deler erfaring på skolebesøk: ungdomskoler og videregående med bygg og anlegg/kunst og design