HVEM KAN SØKE?

Eiere av kulturminner har frem til mars 2020 kunnet søke om tilskudd. Denne tilskuddsordningen er nå avlsuttet. Dette handler ordningen om: Kulturminner for alle vektlegger tre forutsetninger:

  • Tilskuddet skal være med på å redde et kulturminne
  • Kulturminnet skal være offentlig tilgjengelig 
  • Istandsettelsen skal være en arena for kompetanseoverføring

Med "kompetanseoverføring" menes det at midler fra oss skal bidra til å gjøre prosjektet til en kursarena. Søkere bør ha gode og konkrete planer for kurs i de aktuelle håndverksteknikkene. Det er lurt å ta kontakt med f.eks lokal skole med relevante yrkesfagslinjer, bedrifter med lærlingplasser, eller historielag. Hvis du har problemer med å finne håndverkere som vil holde kurs kan du ta kontakt med oss for å få hjelp. Kulturminner for alle har ikke krav om egenkapital.

Det ble ikke  gitt støtte til:

  • Statlige finansierte museum
  • Fredede bygg (I noen tilfeller der tiltak for kompetanseoverføring er solid kan søknad vurderes)
  • Kommunalt eide bygg (Dog det samme gjelder fredede bygg som over)

Tips til deg som søker:

Prosjekter der flere institusjoner er inne med midler er positivt. Kulturminnefondet har laget en god oversikt over andre tilskuddsordninger. Den finner du HER