SØKNADSSKJEMA

NB: Det er ikke lenger mulig å søke.

Søknadsskjemaet skal fylles ut digitalt.

En komplett forhåndsvisning av skjemaet med veiledning kan du laste ned her. 

PDF - søknadsskjema kulturminer for alle

WORD - søknadsskjema kulturminner for alle