AMERIKAVINDMØLLE

Gjenoppføring av vindmølle i Smøla Vindpark, Møre og Romsdal.

Amerikavindmølla Paris – Dunn ble produsert i USA like etter krigen. Møllen har to blader av tre og en generator som kan yte ca 500W. Tårnet er av stål og er ca 3 meter høyt. Dette var møller som ble solgt i ganske stort monn langs Norskekysten fra mellomkrigstiden og i årene etter andre verdenskrig.

Historielaget på Smøla har samlet informasjon om flere slike møller som sto på øya, de eldste var lokalprodusert, kanskje noen av de første i Norge, mens de fleste var Amerikansk- eller Nederlandsproduserte. Denne møllen er mest sannsynlig en av få som fortsatt eksisterer.

Kulturminner for allmennheten:
Vindenergisenteret i Smøla Vindpark har 1500 besøkende i året, og for disse vil det historiske perspektiv gi besøket en ny dimensjon.

Kompetanseoverføring:
Formidlingen av vindkraftens historie og vise hvordan vinden ble utnyttet før industriell vindkraft ble bygget ut.

Vindmølla vil brukes i undervisning av skoleelever og studenter som er på kurs om vindenergi hos vindenergisenteret. Omfanget av undervisningen er stor, senteret har faste årlige opplegg med fylkets 9. klasser, videregående skoler og en rekke studieinstitusjoner. I tillegg til mange andre grupper som er på besøk i vindparken. 

LES OM FLERE PROSJEKTER