68,8726063 17,8474392
Snagli, Sjøvegan, 9350

BAKEROVN PÅ BREIDABLIKK

Gården Breidablikk ble skilt ut som egen eiendom i 1905 og var i drift frem til 1970 tallet, fraflyttet fra medio 1990, og nå med nye eiere. Gårdsmiljøet er et klassisk eksempel på den nordnorske gården i marginale strøk.  Prosjektet går ut på å bygge opp en bakerovn i ei nyoppsatt bu på gården Breidablikk. Bua er delvis flyttet fra et annet sted på eiendommen.  

Kulturminner for allmennheten:    
Breidablikk ligger i tilknytning til turområde som er mye brukt. Gården driver med formidling og arrangement av bakstekurs og "kulturdager". Det er planer om å bruke stedet til formidling av bygningsvern og kulturminnevern. 

Kompetanseoverføring:  
Det er planlagt at store deler av arbeidene skal gjøres som kurs, da flere har vist interesse for dette. Formålet med kurset er å bygge en bakerovn, som siden kan brukes i formidling og aktiviteter i bygda.

LES OM FLERE PROSJEKTER