59,2091883 9,6049144
Cappelens gate 2, Skien, 3717

BORGENGÅRDEN

Restaureringsprosjekt, Skien, Telemark.

Denne karakteristiske murvillaen i Skien ble bygget av grosserer O.H. Holta i 1896, etter tegninger av arkitekt Finn Knutsen. I 1903 ble det runde tårnet på husets vestfasade oppført samtidig med portalen mellom hovedhuset og uthuset. Etter flere år med forfall skal villaen nå settes i stand. Dette omfatter blant annet av restaurering av stukkatur, mur og puss.  

Kulturminner for allmennheten:  
Bygningen brukes som kontorer, selskaps- og bingolokale.

Kompetanseoverføring:  
Mur- og pussarbeidene vil danne læringsarena for flere skoleklasser, blant annet fra Skogmo vgs. og Fagskolen Telemark. Tema vil være villaens historikk og stiluttrykk, vurdering av skadeomfang, utarbeidelse av tilstandsrapport og deltagelse i montering av dekor. 

LES OM FLERE PROSJEKTER