59,2091883 9,6049144
Cappelens gate 2, Skien, 3717

BORGENGÅRDEN

Restaureringsprosjekt, Skien, Telemark.

Denne karakteristiske murvillaen i Skien ble bygget av grosserer O.H. Holta i 1896, etter tegninger av arkitekt Finn Knutsen. I 1903 ble det runde tårnet på husets vestfasade oppført samtidig med portalen mellom hovedhuset og uthuset. Etter flere år med forfall skal villaen nå settes i stand. Dette omfatter blant annet av restaurering av stukkatur, mur og puss. 

I 2020 fikk prosjektet ytterligere støtte av Kulturminner for alle. Denne gangen var det takarbeider på sidefløyen som stod for tur, bytte takstein, lekter, sløyder, beslag, renner og nedløp.

Kulturminner for allmennheten:  
Bygningen brukes som kontorer, selskaps- og bingolokale.

Kompetanseoverføring:  
Mur- og pussarbeidene vil danne læringsarena for flere skoleklasser, blant annet fra Skogmo vgs. og Fagskolen Telemark. Tema vil være villaens historikk og stiluttrykk, vurdering av skadeomfang, utarbeidelse av tilstandsrapport og deltagelse i montering av dekor. 

LES OM FLERE PROSJEKTER