60,7995109 11,1003546
Just Brochs gate 13, Hamar, 2321

DISEN SCENE

Hamar, Innlandet

Disen Kulturveksttun er etablert i bygningsmassen fra gården Disen Vestre, som strakte seg helt fra Åkersvika og ned til opprinnelig sentrumskvadratur i Hamar. Disen Scene er i dag benyttet av bl.a. Turnéorganisasjonen, korps, kor, teater og dans, og bidrar til et mangfoldig kulturtilbud i Hamar og Innlandet.

Kulturminner for allmennheten: 
Allmennyttig bruk for kulturformål.

Kompetanseoverføring: 
Byggfagelever vil bli involvert i prosessen.

LES OM FLERE PROSJEKTER