58,9224673 7,6778887
Skore, Bygland, 4745

DUGNAD PÅ SKORE

Skore ligger bratt opp fra Byglandsfjorden. Gården er en av de best bevarte gårdene i Setesdal, med mange hus intakte. Det skal arrangeres en dugnadshelg med instruktører på restaurering av vinduer og førstehjelp på å tette taket på våningshuset. Slik blir dugnaden samtidig et kurs.   

Kulturminner for allmennheten:
Det arbeides med å åpne opp stedet for turister. 

Kompetanseoverføring:   
Det arrangeres kurs i vindusrestaurering som del av dugnadshelgen. Arbeidene er i tillegg planlagt formidlet i Årsskriftet for Fortidsminneforeningen Aust-Agder. Det vil også bli formidlet på Facebook sida til Kulturminnevernseksjonen «Bygningsvern i Aust-Agder».     

LES OM FLERE PROSJEKTER