67,8805614 12,9826432
Å i Lofoten, Sørvågen, 8392

FISKEVÆRET Å I LOFOTEN

Rehabilitering av skifertak, gjenbruke skifer til Vedsjå.

Fiskeværet Å er et av de mest komplette fiskevær i Lofoten. Været er et sammensatt kulturmiljø med flere bolighus, stabbur, uthus, bakeri, butikk, hermetikkfabrikk, salteri, rorbuer, brygger, husmannsplass og bedehus. Været er i dag ikke et aktivt fiskevær, men drives mer som museum- og turistdestinasjon.

Væreierboligen ble bygget i 1864 og ble påbygd i lengde og høyde i 1896. Arkitekturen er empire med sveitserdekor. Taket er tekket med lappskifer lagt i never. Tilhørende væreierboligen er en vedsjå, også denne er tekket med skifer. 

Bekkhaugen er en klassisk sveitservilla oppført i 1909, tilknyttet væreierfamilien Ellingen og fiskeværet Å i Lofoten. Den ligger for seg selv på en høyde et par hundre meter sør for den eldre bebyggelsen og hovedbygningen på Å. Til villaen hører et uthus i to etasjer. Villaen har de fleste fasadeelementer i behold fra opprinnelsen.

Kulturminner for allmennheten:
Væreiereiendommen er sentralt plassert i kutlrumiljøet i Å. Huset er i privat eie, men Moskenes kommune og andre offentlige organer benytter jevnlig gården til representasjon ved ulike anledninger.

Kompetanseoverføring:
Kurs og opplæring i tradisjonelle metoder for tekking av tak med skifer og vindusrestaurering

Tilskudd over flere år:

Tilskudd 2016: Kurs og opplæring i tradisjonelle metoder for tekking av tak med skifer

Tilskudd 2017:  Væreiergården har fått et nytt tilskudd for gjennomføring av tilstandsanalyse, og til kurs i tilstandsanalyse av historiske bygninger. Kurset planlegges gjennomført i mai 2017. 

Tilskudd i 2018: Tilskuddet i 2018 gis til kurs i vindusrestaurering for lokale håndverkere. Kurset er et samarbeid mellom Bodø kommune ved Bygningsvernprosjektet i Skjerstad, Moskenes kommune, Fortidsminneforeningen, Stiftelsen gamle Å og Museum Nord.  

Tilskudd i 2019: Restaurering av skifertak/grandrenner samt mønerytter, spir og mønepynt på sveitservillaen Bakkhaugen. Villaen er en del av det opprinnelige fiskeværet i Å. Det planlegges kurs i skifertekking med lokale håndverkere og elever fra Leknes vgs, avdeling byggfag, som deltakere.

LES OM FLERE PROSJEKTER