61,1319543 6,6194298
Hovlandsvegen 135, Vangsnes, 6894

FLYTTING OG REPARASJON AV ELDRE STABBUR

Eldre lafta stabbur, antakelig fra start/midt 1700, som opprinnelig tilhørte en annen gård i bygda, Gildhus, som nå er vekke (les; nytt byggefelt). Kommunen ga tillatelse til å plukke det ned og flytte det til gardstunet på Hovland, der det tidligere sto et stabbur.  
 

Kulturminner for allmennheten: Hovland gard brukes mys som utgangspunkt eller avslutning av fotturer. Barnehagene i bygda, barnegruppene til turlaget og skogeierlaget bruker også gården og har besøk på tunet som del av sitt turopplegg. Sykehjemmet er her på besøk med demente - da gamle hus og verktøy vekker både minner og gode samtaler med de gamle.  
 
Sommerstid er det turisme på gården. Då er drift av gården fra midten av 1730 til i dag tema. Amerikanere får mulighet til å bli kjent med sin historie - hvor kom de fra, hvordan levde de, hva standard var det på hus/gard, hvordan kunne de klare seg her oppe i lia? Vi viser dem mattradisjoner og tar dem med på flatbrødbaking. Stabburet inngår i disse besøks- og formidlingsprosjektene.  

Kompetanseoverføring: Tiltakshaver har fått opplæring i lafteteknikk gjennom kurs ved Veldresmusea. Arbeidene med stabburet på gården skal brukes som arena for kompetanseoverføring i laft til neste generasjon eiere og bygdeværinger.  Prosjektet dokumenteres på nettsiden: www.hovlandogjentene.no  

 

LES OM FLERE PROSJEKTER