59,0751182 11,0051445
Fv501 9 , Skjærhalden, 1680

FRØKENGÅRDEN

Istandsettelse av Frøkengården, 2018, Korshavn, Hvaler, Østfold

Dette prosjektet omfatter Istandsetting av gesims og takrenne over hovedinngang og istandsetting av to rom i andre etasje. 

Historiske opplysninger. Frøkengården et av Hvalers eldste bevarte bolighus der husets eldste del er en laftet treromsstue fra 1700-tallet. Husholdet var preget av menns fravær og forteller derfor særlig om kvinners og barns stilling i et kystsamfunn. De siste private eierne var ugifte frøkner, derav tilnavnet. 

Kulturminner for allmennheten: Frøkengården er åpent for allmennheten noen søndager om sommeren. Det arrangeres noen kammerkonserter i storstua i gjennom sesongen. Med flere rom istandsatt øker mulighetene for større bruk. Her satses det på at man kan øke aktivitetsnivået med lengre åpningstid og sommerguider til formidling av stedets historie. 

Kompetanseoverføring: 
Det skal arrangeres åpne håndverksdager i feriesesongen der de profesjonelle håndverkerne deltar sammen med dugnadsgjengen fra stiftelsen Korshavn og venneforeningen. Demonstrasjon av håndverket inngår som del av aktiviteten på gården, i tillegg til andre aktiviteter som «åpen butikk», brødbaking i bakerovnen osv. 

LES OM FLERE PROSJEKTER