GAMLEBUTIKKEN PÅ TULLENG

Gammelbutikken på Tulleng ligger på Kvaløya i Troms, og er oppført i 1896. I 1900 ble bygget utvidet med en tømmerdel som står på pæler ut i sjøen. I dag er det omfattende problemer i fundamenteringen og Gammelbutikken siger hurtig ut mot sjøen.  

Kulturminner for allmennheten:  
Stedet er en fritidsbolig, med originalt butikkinteriør og med en stor samling av gamle butikkvarer. Fra 2008 har det vært arrangert åpne helger i Gammelbutikken. Butikken kan også åpnes ved avtale. 

Kompetanseoverføring:  
2 håndverkerlærlinger deltar i restaureringsarbeidene. Videre vil skoleelever bli invitert til visning på byggeplassen, for å få innsikt i kulturminnet og i arbeidene som utføres. Prosjektet formidles også gjennom lokalpresse og sosiale media. 

LES OM FLERE PROSJEKTER