60,6504307 10,3322487
Vestsidevegen 1770, Hov, 2860

GAMLESKOLEN I RINGLIA

Istandsetting av grunnmur, Søndre Land, Oppland, 2019

Gamleskolen ble oppført i 1878-79 som skolebygning nr. to i Søndre Land. Den ble da kalt Fredheim skole. Bygningen hadde skolesal og en lærerleilighet. I 1907 ble skolen utvidet med to nye klasserom og leilighet i 2.etasje. Bygningen ble en stor to-etasjes vinkelbygning som fikk navnet Ringelien skole. Siste skoledag ble 6.oktober 1966, da ble Vestsida skole åpnet. 

Det er behov for omfattende istandsettingsarbeid av bl.a grunnmuren. Denne må reinhogges og fuger må renses. Fugene spekkes på nytt med kalkmørtel og mures overflatepusses med ditto kalkmørtel. Steinmuringen må ettersees og strammes med pinnestein. Utbulinger og utrast stein må repareres. 

Kulturminner for allmennheten: 
Bygget blir brukt til diverse formidlingsarrangement om skolehverdagen i gammel tid. Det går også en sti gjennom skogen, forbi skolen og til en husmannsplass som er eid av Randsfjordmuseet/Lands Museum.  

Kompetanseoverføring: 
Lokale interesserte og Gamleskolens venner vil delta i istandsettingsarbeidene av grunnmuren. Restaureringsarbeidet danner en læringsarena for de frivillige, som siden kan benytte den nyervervete kunnskapen på egne bolighus og uthus.

LES OM FLERE PROSJEKTER