58,8713862 9,0115664
Presteveien 18, Gjerstad, 4980

GAMLESTUA I EGDALEN

Gjerstad, Agder

Det var omkring 1904 at Anders bygde huset i Egdalen. Det var ei gamal staue som før hadde stått i Haukedalen og som blei flytta ned dit. «Gamlestaua» består av innhus, uthus og fjøs m. utedo. I alt 10 mennesker bodde i dette lille huset.

Hele tunet skal istandsettes. Første del av prosjektet er utbytting av timre som over lang tid er blitt skadet. Dette viste seg å være ekte hussopp. Det er i hovedsak bak pipe og gruve.

Kulturminner for allmennheten:

Gamlestaua skal brukes som staue. Eier ønsker å ta imot bla Gjerstad historielag. Lokale barnehage har vist interesse. Det er mange som viser stor interesse for å se staua. Eieren ønsker å videreformidle historien rundt Gamlestaua og Gjerstad lokalt.

Kompetanseoverføring:

Hans Petter Musum skal delta som mentor / instruktør. Sollie Bygg AS skal organisere og utføre jobben med veiledning fra Hans Petter Musum. Sollie bygg AS har flere yngre tømrere som er svært interessert i tradisjonshåndverk. De har deltatt på bla. Fortidsminneforeningens workshop. Målet er å få økt deres kompetanse gjennom å utføre prosjektet med kyndig veiledning. Minst 3 lærlinger skal delta.

 

LES OM FLERE PROSJEKTER