60,5293925 5,4418977
Raknesvegen 190, Hvalestrand, 5281

GRINDAVERKSLØE MED SAG

Grindverksløa er mest sannsynlig oppført på 17-1800-tallet. I området går løa på folkemunne under betegnelsen «gamleløo». Dens opprinnelige funksjon var trolig le for husdyr, tørking av høy og lagring av redskaper. Løa har en sag med elektromotor fra 1920- 30-tallet. I dag brukes løa til redskap- og materiallager. Bortsett fra taktekking og bordkledning er det gjort minimalt med endringer på løa.

Kulturminner for allmennheten:
Det er ønske å istandsette grindverksløa for å kunne anvende saga til tilvirking av materialer fra egen eiendom til restaurering av det gamle kårhuset, samt de to naustene i fremtiden. I tillegg ønskes det at saga skal fungere som en «bygdasag», slik at de nærliggende brukene også kan ta i bruk saga.

Kompetanseoverføring:
Tradisjonsbærere vil delta aktivt i prosjektet for i opplæringen i restaurering av saga og i materialkunnskap.

LES OM FLERE PROSJEKTER