61,5743932 9,8593288
Gålåvegen 58, Sør-Fron, 2647

HARPEFOSS HOTELL

Istandsetting av tak på Harpefoss hotell 2018, Sør-Fron, Oppland

Tiltaket består av å skifte ut tak og tilbakeføring av originalt skifertak. 

Harpefoss hotell (1896) er et av de best bevarte, om ikke det eneste av jernbanehotellene i Gudbrandsdalen fra tida Dovrebanen ble anlagt, med landhandleri, skysstasjon og overnatting 

Kulturminner for allmennheten: Harpefoss hotell holder gjennom hele året utstillinger, foredrag og kunstnerpresentasjoner, konserter og festivaler, kunst i offentlige rom-prosjekt, samt lokalt baserte kunstprosjekter som involverer skole og nærmiljø. 

Kompetanseoverføring: 
Kurs i taktekking med skiferstein i samarbeid med lokale bedrifter i regionen, Hjerleid håndverkssenter vil være en aktuell samarbeidspartner. Ingebjørg Øveraasen fra Bygningsvernhuset og Kjell Andresen fra Riksanitkvaren vil på et dagseminar holde aktuelle foredrag om ulike tradisjoner for taktekking med skiferstein, mens Chris Millar fra håndverkerbedriften Åsgard Millar er aktuell med presentasjon av et pågående dokumentasjonsprosjekt om steinkvelvbruer. 

LES OM FLERE PROSJEKTER