63,4291972 10,401521
Kjøpmannsgata 13, Trondheim, 7013

HIUTFELDTBRYGGA

Istandsetting av Hiutfeldtbrygga 2018 – 2020, Trondheim, Trøndelag.

Prosjektet handler om istandsetting av Huitfeldtbrygga 2018-2020 og består av flere store delprosjekt. De omsøkte midlene dreier seg om tilskudd til refundamentering av brygga.

Huitfeldtbrygga er en sammenbygging av tre tømrede brygger under ett felles tak. Den midtre brygga er trolig fra første halvdel av 1700- tallet og de to på sidene er fra ca. 1840. Det vil i 2018 bli gjennomført dendrokronologiske undersøkelser for å få supplerende informasjon om bryggas alder og historie.

Kulturminner for allmennheten:
Brygga er utleid til Tradisjonsbygg AS og brukes som lager. Planlagt reguleringsplan legger opp til næringsformål eller offentlig bruk for denne brygga.

Kompetanseoverføring:
I bryggas første etasje etableres et formidlingspunkt hvor ulike prosesser i istandsettingsprosessen kan oppleves. Blandt annet kan forbipasserende få komme inn i inngangspartiet og se håndverkerne i aksjon. Det blir kurs for håndverkere, lærlinger og VKS-elever i forbindelse med de ulike arbeidsprosessene som skal gjennomføres. Bearbeiding av bjelker og stolper, samt laft vil foregå i første etasje i hallen som har store porter ut mot gaten. Det arbeides med mulighetene for å få til et samarbeid med skoleklasser i Trondheim i forbindelse med grønt-flagg-sertifisering, da kulturminner er et av fagtemaene i denne viktige miljøsatsingen.

LES OM FLERE PROSJEKTER