60,0921817 11,2022376
Meierivegen 41, Kløfta, 2040

HOLEN GÅRD

Istandsetting av smie.

Holen gård har våningshus fra rundt 1880 og en driftsbygning fra 1908. Gården har historisk vært en sentral plass i bygda, og fram til ca. 1850 lå det skysstasjon der.

Smia på Holen gård er opprinnelig et stabbur i laftekonstruksjon, og med ukjent byggeår. Bygningen ble flyttet til tunet og omgjort til smie rundt 1930. Smia var trolig i bruk fram til slutten av 1940-/begynnelsen av 1950-tallet.

Kulturminner for allmennheten: 
Smia ligger på et privat gårdstun, men vil være offentlig tilgjengelig for publikum gjennom visningsdager i istandsettingsperioden. Det er videre planlagt smiekurs og andre formidlingsarrangement i fremtiden. Smia er et viktig element i Borgens kulturlandskap og vil, etter at området ryddes for trær, være godt synlig fra E16.

Kompetanseoverføring: 

Tømmerkasse plukket ned og råtne stokker er skiftet ut av tradisjonshåndverker Ivar Sjchjerpen. I dette arbeidet er det brukt tradisjonelle og tidsriktige redskaper og teknikker. Belg til esse er restaurert og tilbakeført til original stad. Smie er oppført på nytt sted på gården for å underbygge det gamle ringtunet. Nytt tak er lagt med tidsriktig takstein og ny esse er murt opp av naturstein. Montert belg og ventilering til esse.
Under arbeidet med av skiftet av stokker ble det gjennomført kurs for elever ved håndverkerlinja på Nes VGS i lafting med gamle redskaper. Dette ble gjennomført i flere om ganger. Det vil også bli avholdt smikurs i regi av Fortidsminneforeningen. 

LES OM FLERE PROSJEKTER