69,7673679 21,0164189
Hovedveien 2, Storslett , 9151

HOLMENES SJØSAMISKE GÅRD

Restaurering av sjøsamisk gård, Kåfjord, Troms.

Holmenes gård er fra midten av 1800 tallet, og familien er fra folketellingene oppført som samiske fastboende (Lappisk). Gården består av våningshus, 2 stabbur, vedsjå, hestestall, gammefjøs med høyløe, et mindre fjøs med høyløe, sommerfjøs og brønn. Av nyere bygg finnes det en fjøs fra 1964 som i dag er omgjort til lager og kafebygg for museumsdrift på sommeren.

Kulturminner for allmennheten:  Holmenes anvendes i dag som et museumsanlegg, og benyttes og driftes av Nord-Troms Museum som formidlingstilbud i regionen. Gården benyttes aktivt av skoleklasser, Universitetet i Tromsø og andre besøkende i sommersesongen.

Kompetanseoverføring: Som en del av restaureringsprosjektet er det tenkt smiing av historisk riktige verktøy som skal brukes i arbeidet, og i videre restaureringsprosjekter: en felleøks og en mindre bile, samt smiing av barkeskrape.

Øksene er tenkt smidd i egen smie og i Arctandria kystlag (Kvaløya) sin smie i samarbeid med J.T Ovesen, Vartosmeden.
Barkeskrape er tenkt som museets smikurs på Skibotn Markedsplass i 2017. Smiarbeidet vil inngå i museets formidling og dokumentasjon av smikultur og tradisjoner i regionen.

Holmenes Sjøsamiske Gård vil være åpen og tilgjengelig for publikum mens restaureringsarbeidet pågår, visningsdager.

LES OM FLERE PROSJEKTER