60,1920945 11,3521748
Vestsidavegen 673, Brårud, 2162

HORGENHAGEN - HUSMANNSTUE

Husmannstua i Horgenhagen er en av få bevarte små husmannsstuer på Romerike og har en høy lokal verneverdi. Eier er med i nettverket Kulturminnebøndene i Fenstad som driver formidling av bygningsvern og kulturhistorie.

Det er behov for å skifte en del bunnstokker grunnet hussopp og råte.

Kulturminner for allmennheten:  

Stua benyttes ved kurs, kåserier og ekskursjoner.
 

Kompetanseoverføring:  

Skoleklasser fra lokale videregående skoler, avdeling Byggfag, skal være med på istandsetting av bunnstokkene.

I forbindelse med kulturarrangementet Vegalangs i Vormadalen vil det ble gitt et eget program om husmannsvesenet og bebyggelse på plassene. Stua i Hørjehagan vil bli en viktig del av dette programmet, der en vil vise åssen sopp- og råteskader utbedres etter antikvariske prinsipper.

LES OM FLERE PROSJEKTER