60,2084499 11,3694007
Huservegen 128, Fenstad, 2170

HUSER GÅRD

Nes, Viken

Teglsteinsfjøset på Huser i Fenstad i Nes er et av få gjenværende frittstående fjøs i Nes, kanskje på hele Romerike. Teglsteinsveggene står på en gråsteinsmur rundt en kjeller under hele huset. Denne kan ha vært kjeller under et eldre laftet fjøs. Fjøset står sørøst i et åpent firkanttun der hovedbygningen fra seint 1700-tall eller tidlig 1800-tall danner vestveggen, et stabbur og et nyere garasjebygg nordveggen og med tomta etter en tidligere låve i øst.

Teglsteinsjøset, bygd før 1868 skal istandsettes og få ny bruk. Både kjellergulv og etasjeskille skal settes istand. Etasjeskillet settes istand etter kulturminnefaglige retningslinjer gitt av Jon Godal. 

Teglsteinsmuren og vinduer må også istandsettes for å sikre bygget. Det skal arrangeres kurs i vindusrestaurering og fagdag der skolelevere skal involveres.

Kulturminner for allmennheten:

Målet er at bygningen skal bli et galleri med servering og gårdsbutikk. Gården har utadrettet arbeid gjennom kurs, galleridrift og åpen kafe og vil invitere til visning og presentasjon av arbeidet underveis. Noe av dette vil gjøres under paraplyen Kulturminnebøndene.

Kompetanseoverføring:

På Teglsteinsgården skal de invitere til workshop for å formidle og overføre kunnskap fra Jon Godal til både rutinerte håndverkere og elever i utdanning.

Huser gård har språkpraksis for flyktninger og inviterer utenlandsk ungdom til å delta i dugnadsarbeid. Prosjektet vil formidles gjennom samarbeid med Kulturminnebøndene, Bygningsvernsenteret, Nes kommune og Fortidsminneforeningen lokalt. 

Gården har utadrettet arbeid gjennom kurs, galleridrift og åpen kafe og vil invitere til visning og presentasjon av arbeidet underveis.

LES OM FLERE PROSJEKTER