58,1316852 7,0386951
Kvavikveien 1, Lyngdal, 4580

ISTANDSETTING AV POTETHUS I GRAVHAUG PÅ KVAVIK

Potethus i gravhaug på Kvavik, en jordkjelleren i tørrmurt i naturstein med tønnehvelv. Bunnen er steinsatt.

 

Kulturminner for allmennheten:

Et annerledes kulturminne som er del av kulturlandskapet i Lyngdal. Informasjonsmateriell utarbeides og lokale skoler og barnehager inviteres til opplevelser.

 

Kompetanseoverføring:

Arbeidene vil ledes av murmester i samarbeid med det lokale historielaget, og overvåkes av arkeolog.  Lokale håndverkere/ skoler inviteres inn i prosessen, og de får dermed kunnskap som en del av det praktiske arbeidet. De vil bli invitert til både klargjøring, rengjøring, fuging og taktekking mm. Spørsmål stilles og blir besvart underveis. Facebook oppdateres jevnlig.

 

Innvilget tilskudd fra Kulturminner for alle: 20 000,-

LES OM FLERE PROSJEKTER