60,1699212 10,2603169
Hønengata 1, Hønefoss, 3513

JEKKING AV STALL PÅ RIDDERGÅRDEN

Riddergården er et komplett løkkeanlegg fra 1700-tallet. Stallbygningen på anlegget ligger lavt i terrenget, noe som har ført til råte i deler av syllstokkene. 

Buskerud Bygningsvernsenter ønsker å gjennomføre jekking/fundamentering av stallbygningen høsten 2019. Arbeidene arrangeres som et kurs/formidlingsopplegg rettet mot byggfagelever fra Hønefoss vgs og håndverkere.

Kulturminner for allmennheten:    
Tunet er åpent og har flere spennende tilbud for allmenheten. Selskapslokaler, kurslokaler med vekt på tradisjonshåndverk og matkultur, utleie til foreninger og lag.

Kompetanseoverføring:  
Prosjektet skal utføres med byggfagelever fra Hønefoss vgs og lokale håndverkere. Tradisjonshåndverker Audun Eken skal lede istandsettingen og være kursholder. Kurset avholdes over to helger. Da stallen ligger på et åpent tun, vil arbeidene også formidles til besøkende og forbipasserende.

LES OM FLERE PROSJEKTER