59,122767 11,3836243
Øvre Bankegate 5, Halden, 1771

KONSERVATIVEN

Konservativen i Halden er et av Norges eldste forsamlingslokaler. Det er oppført i tømmer gjennom forskjellige tidsepoker, har stor forsamlingssal i andre etasje og mindre rom i første etasje. Bygningen eies i dag av Halden kommune, men benyttes som møtelokale av forskjellige foreninger, bl.a. FMF Østfold avdeling og FMF Halden lokallag.

Huset er bygd etter en bybrann i 1759, og var fra slutten av 1700-tallet lokale for en av byens herreklubber. Etter flere års forfall overtok kommunen på 1980-tallet og reddet bygningen ved å sette den i stand utvendig og reparere taket.

Istandsettingen av Konservativen har gått over flere år. Fortidsminneforeningen Østfold har brukt midlene fra Kulturminner for alle for å få kommunen til å gå i gang med istandsettingsarbeidet. Det har vi klart! Første runde av midler ble brukt til istandsetting av dører og vinduer i første etasje, videre har vi brukt midlene til et bygningsvernseminar i huset og nye varevinduer til andre etasjer.

Kulturminner for allmennheten: 
Som kulturhus for byen! Flere foreninger er involvert, i tillegg til Fortidsminneforeningen er også Kunstforeningen og litteraturforeningen i dag brukere av huset til enkelte møter og utstillinger, samt Foreningen Haldens Minder. 

Kompetanseoverføring: 
”Kurs i gamle maleteknikker” med malemester Cecilie Breen. Elever med valgfalg ”Kulturarv” ved Rødsberg ungdomsskole fikk en skoledag på Konservativen. 

Det ble arrangert seminar i Konservativen i mai 2018 med tema ”Glansbilde eller ruinromantikk” der vi tok opp problemstillinger knyttet til restaurering.

LES OM FLERE PROSJEKTER