• TILSKUDD

    2018: 110 000 kr

  • HÅNDVERKER

  • KOMPETANSEOVERFØRING

KYSTLØETAK

Istandsetting av Kystløetak, Gåsøy, Møre og Romsdal.

Grindlaft løen befinner seg på en veiløs øy ute i havgapet ved Finnøy. Det ble flyttet til Nordhaug for ca.100 år siden. Det har vært gjort reparasjoner og utbedringer opp gjennom årene. Noe er satt i original stand i den grad en slik løe kan kalles original, da den er original i forstand det er ei løe bygget av gjenbrukte materialer, drivved og annet som kunne brukes.

Kulturminner for allmennheten:
I dag er løen brukt av utgjenger-sau som et le for vind og vær. Målet er å ta i bruk løen som museum: "Åpen løe". Byggeskikksvisninger, seminarer, skole/klasseturer, lokaler for kurs og overnattingsted for kajakkpadlere er bare noe av det som står på listen over fremtidig bruk. Løa ligger åpent og lett synlig nært sjøen.

Kompetanseoverføring:
Det blir kurs i torvtekking med never, helge seminarer og åpen dag. Skolen på Harøy er involvert.

LES OM FLERE PROSJEKTER