59,609778 9,7734778
Mosebekkveien, Skollenborg, 3618

LÅVE - ØVRE MOSEBEKK

Kongsberg, Viken

Øvre Mosebekk var seter/husmannsplass fra slutten av 1700-tallet og frem til 1880-årene. Deretter ble Øvre Mosebekk benyttet som seter/fritidseiendom.
Fra ca 1980 har stedet ikke vært i bruk.

Låvebygningen bærer betydelig preg av tidens tann. Høsten 2019 ble det gitt straksmidler fra KMF, for å sikre bygningen. Deler av bunnsvillene er råtnet bort, knekt eller sklidd av holdsteinene. Det meste av reisverk og takstoler er i god forfatning og krever kun mindre reparasjoner.

Kulturminner for allmennheten:

Per i dag brukes låven til lager. Fremtidig bruk vil være en del kursing på gården som brød- baking, røyking av kjøtt, hesjing av høy etc.

Ligger fint i landskapet.

Kompetanseoverføring:

Eier har avtalt med byggfaglinja ved Kongsberg Vgs at elever derfra deltar i restaureringen, spesielt i legging av flistak. Restaureringsfirma har en person på arbeidstrening i regi av NAV. Deler av arbeidene utføres av dugnadsgjeng.

Det vil bli en fagdag for medlemmer av Ytre Sandsvær historielag og Eiker historielag ifm legging av flistaket.

LES OM FLERE PROSJEKTER