62,569452 10,3034161
Vollan gård, Kvikne, 2514

LEIKESTUE 1851 OG 2019

Restaurering, bygningsvern, alvor og leik. Istandsetting og kopiering, Tynset, Hedmark

Vollan er et stort gardsanlegg, mange hus 1630-1877. Gården rommer også ei leikestue fra 1851. Denne er snart ferdig restaurert.

Prosjektet omhandler ferdigstillelse av den gamle leikestua. Det skal også bygges en kopi av leikestua. Kopien skal males i henhhold til branntakst 1868.

Kulturminner for allmennheten:
Den gamle leikestua blir utstillingsgjenstand, innredet med utstyr fra 1850-tallet. Den nye skal stå ute, innredet og klar til bruk for barn som besøker Vollan. 

Kompetanseoverføring:  
Arbeidene skal skje i samarbeid med Kvikne skole og barnehage, assistert av snekkerkyndige bestefedre, under ledelse av fagarbeidere. 

LES OM FLERE PROSJEKTER