62,21011 6,4761724
Øyragata 46, Sæbø, 6165

LINOLJEPROSJEKTET

Linoljeprosjektet - tilbakeføring Sæbø dampskipsekspedisjon.

Det gamle kommunehuset på Sæbø sin sosiale rolle skal tilbakeføres, deriblant gjennom bygningsteknisk tilbakeføring og funksjonstilbakeføring.

Huset var ferdig i 1934. Det har vært dampskipsekspedisjon, og er et kulturminne om samferdsel fra den tida dampbåten gjekk med varer til Hjørundfjorden.

Kulturminner for allmennheten:
Den andre etasjen er benyttet som galleri, ellers er det utleie til lokalkino, trivselsarrangement etc.

Kompetanseoverføring:
I kraft av å være tradisjonsbærer innen sitt fag, vil malermester Årseth tilby kursing av dugnadsdeltagerne i utvendig malerarbeid generelt og med vekt på bruk av linoljeprodukt spesielt. Det vil arrangeres en kulturminnedag i samarbeid med nøkkelpersoner i Hjørundfjord kulturvernlag og Hjørundfjord sogelag for å markere endt dugnad.

LES OM FLERE PROSJEKTER