59,9 10,7666666
Lohavn, 0152, 0152

LOSBÅTEN L/S NØTTERØY

Losbåten L/S Nøtterøy, 2018, Oslo

Prosjektet Losbåten L/S Nøtterøy skal sette fokus på gamle båtbyggerteknikker og bevaring av gamle trebåter samt i en innføring i Losvesenet sin betydning for kystkulturen. Dette skal formidletil barn og ungdom i form av besøk, turer og arbeidstrening. 

Losskøyta Nøtterøy ble bygget 1929 hos Christensen & Moens båtbyggeri i Risør. Den er en av de få losbåter som fortsatt er bevart. Båten var også den første som fikk radiotelegrafi i 1934. 

Kulturminner for allmennheten: Båten blir i dag brukt på Lohavn i Oslo, hvor de tar imot besøkende, tar med barn og ungdom på turer, har arbeidstrening for barnevernsungdom og andre. 

Kompetanseoverføring: 
Ungdommen som er under arbeidstrening vil få opplæring i gammel båtbyggerteknikk og kurs. De samarbeider med Maritimt museum og er partner av Oslo havn. Båten ligger til kai ved Lohavna i Oslo. Skoleklasser, barn og ungdom kan bli med ut på turer og fisketurer. Prosjektet deltar på trebåtfestivaler i Sandvika og Risør og tar turer rundt kysten hvor besøkende alltid bli invitert inn.  

LES OM FLERE PROSJEKTER