70,6634382 23,6819665
Skansen 3, Hammerfest, 9601

MELKØYAHUSENE

Gjenreisningsbrakke fra 1945 opprinnelig fra Melkøya, flyttet til Fuglenes ved bygging av LNG fabrikk. Tunet består av brakke, utedo, naust og tørrfiskhjell som er viktige bygg knyttet til fiskerbondens gårdsbruk. Brakka er en viktig del av etterkrigstidens arkitektur og kulturhistorie.

Kulturminner for allmennheten:
Stedet der brakka i dag ligger er et yndet turområde. Gjenreisningsmuseet jobber med tilrettelegging, skilting, informasjon om tunet, byggeskikken og fiskebondens liv og virke med sikte på aktivt bruk for allmennheten, skoler, barnehager, historielag, turister.

Kompetanseoverføring:  
Byggfag Hammerfest VGS skal delta i arbeidene med bla. kurs i vindusrestaurering. Ellev Steinsli fra Kulturminner for alles ressursgruppe skal lede kurset.   

LES OM FLERE PROSJEKTER