60,8022098 10,1880765
Gamleveien 76, Odnes, 2879

ODNES HOTELL

Kurs i tradisjonelle malinger, utendørs og innendørs.

Odnes hotell ble oppført omkring 1885, som del av en gammel gård med historie med skyssvirksomhet fra ca år 1360.

Kulturminner for allmennheten: Gården og den gamle hotellbygningen er i dag aktivt i bruk som opplæringsarena for Odnes barneskole. Bygningen huser også Lands Museum, Kistefos skogtjenester, Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter og 3 lokale snekkerbedrifter.

Kompetanseoverføring: Istandsettingsarbeidene skal benyttes som arena for kurs i tradisjonelle malingsteknikker, da fortrinnsvis linoljemaling og komposisjonsmaling. Kursens skal arrangeres over 5 dager med teori og praksis.

Fortidsminneforeningen, Vestoppland lokallag, er ansvarlige for gjennomføring av kurset. Kursholder hentes inn fra Gjøvik videregående skole. Elever fra skolen er kursdeltakere, sammen med husets eier, nettverk for kvinnelige bygningsvernere og andre huseiere med eldre verneverdige bygninger i nærmiljøet.

Se også prosjektet Dekkshus på samme gård som fikk tilskudd i 2018: Dekkshus.

LES OM FLERE PROSJEKTER