ØVERGAARD GÅRD

Kurs i maling av låve med naturpigmenter og komposisjonsmaling.

Gårdstunet på Øvergård består av tømret fjøs og låve i vinkel hvor eldste deler er fra ca. 1850-tallet. Låven er satt sammen av to gamle låver som ble flyttet til dagens plassering på 1850-tallet. Opprinnelig hadde låven flistak, men i 1914 ble dette byttet til bølgeblikk. Dette taket ligger fortsatt. 

Kulturminner for allmennheten: 
Bygningen brukes i vanlig gardsdrift som lager for fòr og sauefjøs. Gårdsdriften er åpen for alle. 

Kompetanseoverføring: 
Kurset vil bli avholdt i løpet av august/september 2018. Kurset planlegges for 3 dager og gjennomføres med teori og praksis. Det vil være aktuelt for andre interesserte utover kursdeltagerne å delta på deler av kurset. Kurs i å lage naturpigmenter kan tiltrekke interesserte fra andre grupper, eks kunsthåndverkere. Deler av lørdagen i kurshelgen vil det arrangeres en åpen omvisning både med koking og påføring av komposisjonsmaling og laging av naturpigmenter. 

LES OM FLERE PROSJEKTER