60,2428561 10,3719158
Bergergata 9a, Jevnaker, 3520

ØVRE BERGER

Istandsetting av vinduer på Hovedbygningen på Øvre Berger

Berger var tidligere en av bygdas og Hadelands største gårder. Hovedbygning er fra ca. 1750-1800 på et gardstun beliggende sentralt på Jevnaker. Bygningen er meget autentisk både inn- og utvendig, blant annet med original interiørmaling.

Tunet består i dag av hovedbygning , livørsbygning 1872, stabbur før 1862, bryggerhus/drengestue 1886, vognskjul 1888, grisehus 1888 (demontert for senere rekonstruksjon), utedo 1888 (ferdig restaurert og malt).

Til gården hører et klebersteinsbrudd som leverte klebersteinen til slottet i Christiania (Oslo). Landets muligens første fiskeklekkerier ble etablert her (ca. 1840 -1960). Tidlig industrivirksomhet som mølle og sag hørte til eiendommen, og tidligere Bergerfoss og Kistefos Træsliberi ble etablert delvis på denne eiendommens grunn. Endestasjon for Randsfjordbanen (1868) lå på Berger. 1900-talles siste halvdel var preget av nedbygging og lite vedlikehold, men tunets hovedkarakter og kvaliteter er bevart.

Kulturminner for allmennheten: 
Øvre Berger ble åpnet for publikum under Kulturminnedagen 2013 med stor oppslutning. Hovedbygningen vil egne seg til møtevirksomhet, mindre konserter, utstillinger og kursvirksomhet. Tunet har blitt benyttet til teater og av den lokale barnehagen som turmål og for uteaktiviteter.  Det er planer om at denne formen for aktiviteter vil øke etterhvert som bygningen blir i bedre stand.

Kompetanseoverføring: 
Kurs/opplæring i gamle handverksteknikker er planlagt og delvis avtalt både i regi av Fortidsminneforeningens lokalavdeling og i samarbeid med Randsfjordmuseene.

Tilskuddsmidlene fra Kulturminner for alle skal i denne omgangen gå til restaurering av vinduene i hovedbygningen. I forbindelse med arbeidene arrangeres det kurs i vindusrestaurering. 

LES OM FLERE PROSJEKTER