67,4055922 12,0783599
Nessvågen, Røst, 8064

PETRA HENRIKSENHUSET

Vindusrestaurering kurs Petra Henriksen-huset.

Historielaget ønsker å gjennomføre vindusrestaureringskurs på vinduer i fasaden mot sør

Røst historielag har kjøpt Petra-Henriksen-tunet fra ca. midten av 1800-tallet, med våningshus, fjøs og sjøtomt. Planen er å bruke tunet til en felles formidling av historien til en typisk fiskerbondegård på Røst

Kulturminner for allmennheten: 
Stedet er veldig godt egnet for felles bruk og gir allmenheten tilgang til et svært interessant område med stor kulturhistorisk verdi, i Nessvågen, nord på Røstlandet.

Kompetanseoverføring: 
4-dagers kurs i vindusrestaurering. Kurset i vindusrestaurering vil kunne gi grunnlag for videre dugnadsarbeid og gi kunnskap til å istandsette vindu lokalt.

LES OM FLERE PROSJEKTER