60,6749062 10,6688101
Gjestrumbakkgutua 59, 61, Bøverbru, 2846

RUD KLOKKERGÅRD

Restaurering av stabbur, Vestre Toten.

Rud skole og klokkergård er Vestre Totens første faste skole, og den var virksom i perioden 1844-1962. Stabburet er det eldste huset på gården og dateres til 1700-tallet/tidlig 1800-tallet. Stabburet har råteskader. Det må skiftes ut syllstokker, samt spunsing og heving av stabburets fremre fundament. 

Kulturminner for allmennheten:    
Rud skole og klokkegård er del av kulturlandskapet, og den offentlige turstien går langs med gjerdet til gården. Det arrangeres konserter i den gamle skolebygningen. Gårdens eiere ønsker å videreutvikle dette til et åpent og levende sted for historie- og kulturformidling.  

Kompetanseoverføring:  
I samarbeid med kulturavdelingen i Vestre Toten kommune, skal en gruppe ungdommer i alderen 15-20 år delta som aktører i prosessen. Ungdommene skal gjennom praktisk arbeid erverve ny kunnskap. 

Historielag og lokale ungdomsskoleelever inviteres til åpning til høsten ved ferdigstillelse.

LES OM FLERE PROSJEKTER