59,4485224 8,013798
Eidsborgvegen 166, Dalen, 3880

RUISTOGA PÅ RUIPLASSEN

Dalen, Vestfold og Telemark

Rui er ein husmannsplass, mest kjend frå boka "Ruijentene som kom til kongen". Kor gamal plassen er usikkert, men truleg kring 1700-talet. Det er tre bygningar på plassen; ei stoge og fjos og låve som er bygd saman. Det er stoga som skal vølast. 

Vølinga er del av eit langsiktig vern av eit viktig kulturminne. Ivaretakinga av plassen er ein viktig del av historiefortelljinga om fortidas bustadstilhøve.

Kulturminner for allmennheten: 

Plassen ligger ved turvei og det er montert informasjonsskilt.

«Det kan tenkjast at staden i framtida i større grad blir nytta for å vise korleis folk har klart seg på slike plassar og at plassen er autentisk.»

Kompetanseoverføring: 

«Det er ein god del besøkjande innom Rui-plassen, både lokale turgåarar og langvegsfarande turistar. Vi legg vekt på at det skal være rom for å spørje og sjå på kva som gjerast.» 
Håndverker formilder underveis. 

LES OM FLERE PROSJEKTER