62,21011 6,4761724
Øyragata 46, Sæbø, 6165

SÆBØ DAMPSKIPSEKSPEDISJON

Linoljeprosjektet - tilbakeføring Sæbø dampskipsekspedisjon, 2018, Østra, Møre og Romsdal

Det gamle kommunehuset på Sæbø sin sosiale rolle skal tilbakeføres, deriblant gjennom bygningsteknisk tilbakeføring og funksjonstilbakeføring. 

Huset var ferdig i 1934. Det har vært dampskipsekspedisjon, og er et kulturminne om samferdsel fra den tida dampbåten gjekk med varer til Hjørundfjorden. 

Kulturminner for allmennheten: Den andre etasjen er benyttet som galleri, ellers er det utleie til lokalkino, trivselsarrangement etc. 

Kompetanseoverføring: 
I kraft av å være tradisjonsbærer innen sitt fag, vil malermester Årseth tilby kursing av dugnadsdeltagerne i utvendig malerarbeid generelt og med vekt på bruk av linoljeprodukt spesielt. Det vil arrangeres en kulturminnedag i samarbeid med nøkkelpersoner i Hjørundfjord kulturvernlag og Hjørundfjord sogelag for å markere endt dugnad. 

LES OM FLERE PROSJEKTER