62,2579877 8,2058269
Brøstveien, Bjorli, 2669

SAGELVA VASSKRAFTSENTER

Kurs i vedlikehold av kvernsteiner, Lesja

Sagelva Vasskraftsenter i Romsdalen er et opplevelsessenter som viser bruk av vannkraft de siste 300 årene. Utgangspunktet var den gamle saga på stedet, Brøstsaga, som ble restaurert for 20 år siden. På vasskraftsenteret er det en fullskala demonstrasjon av oppgangssag, sirkelsag, stampe, kverner – alt drevet av vann. 

Kulturminner for allmennheten: 
I dag brukes steinene til demonstrasjon for besøkende og for å lage Sagelvas egne kvernhusmjøl.

Kompetanseoverføring: 
Brøste Stueflotten Kulturlag, som drifter Sagelva Vasskraftsenter, planlegger å holde et kurs i vedlikehold av kvernsteiner pinsehelgen 2019.

Kurset går over 2 dager med 10 deltakere. Målet for kurset er å videreføre kunnskap og interesse for kvernsteiner og vedlikehold av kvernsteiner som tradisjonshåndverk, samt å skape en arena for kunnskapsutveksling både under kurset, men også ved senere anledninger.

LES OM FLERE PROSJEKTER