SALEN – VÆREIERENS SOVEROM

Storvågan var et av de største fiskeværene i Lofoten. Hovedhuset ble bygd av væreieren Johan Hammond Wolff i 1862. Det gamle huset er nå restaurert, men i annen etasje ligger det opprinnelige væreierens rom. Dette var ekstra påkostet med lerretstrukket tak. Her gjenstår det arbeider.

Kulturminner for allmennheten:    
Stedet har en søndagsåpen kafe, i tillegg vil væreierens rom bli brukt til møterom og selskapslokale. 

Kompetanseoverføring:  
Det skal avholdes kurs i «Lerretstak og -vegger gjort på tradisjonelt vis». Kurset vil gå over tre dager, 7 timer hver dag. Kursdeltakerne skal få prøve alle deler i prosessen. 

LES OM FLERE PROSJEKTER