69,1305374 18,0743218
Bakkejordveien 46, Sørreisa, 9310

SAMISK BOLIGHUS

Restaurering av vinduer på samisk bolighus. Sørreisa, Troms.

Huset, et tømmerhus i to etasjer, står på den innerste samiske gården i Skardalen. Det er i fra ca.1865 da eiendommen ble utskilt. Huset er trolig flyttet på et tidspunkt, og i sammenheng med dette er det blitt bygd noe om og fått 2 etasjer. På eiendommen var det tidligere flere bygg som fjøs og gammelfjøs/låve. Det er nå bare bolighuset som står igjen.Dette er i privat eie og har stått ubebodd sidan 1967. 

Huset ligger i et område brukt mye til turgåing, friluftsliv og jakt, både sommar og vinter. Det er reinbeitedistrikt og saudebeite.

Kulturminner for allmennheten: Huset er i privat eie, men på nabogården ca.1 km lenger ned i dalen ligger det samisk senter ”Gamtofta”. Her er det arbeidet for å gjøre kulturminnene innover dalen synlige og det arrangeres turer og arrangementer der det formidles samisk kultur og kulturhistorien i området.

Kompetanseoverføring: Samling/kurs rundt vindusrestaurering, samt opplæring i maling med linoljemaling og vedlikehold av vinduer. Studenter fra NTNU inviteres.

LES OM FLERE PROSJEKTER