59,4361347 9,304778
Sauheradvegen 945, Akkerhaugen, 3812

SANDEN BRYGGE, TELEMARKSKANALEN

Midt-Telemark, Vestfold og Telemark

Steinmurt lokalbrygge for båtene på telemarkskanalen oppført 1909. I bruk ant. til 1950-tallet. Ligger ved det svært gamle fergestedet Sanden-Farvollen. Brygga er murt i tørrmuring med litt sement i fugene.

Størstedelen av brygga er i brukbar stand, men det er om å gjøre å få reparert nordsiden, som ligger mot strømmen, for å unngå videre utrasing av brygga og større reparasjoner. Restaurering ved opphenting av steiner eller erstatning med lokal stein. Steinmuringsarbeid blir gjort for hånd med noe maskinhjelp.

Kulturminner for allmennheten:

Brygga er først og fremst et kulturminne. Den ligger sentralt i kulturlandskapet ved Saurelva, som trafikkeres flere ganger ukentlig av turistbåten Telemarken.

Kompetanseoverføring:

Kunnskapsoverføring fra eldre til yngre ansatte ved Telemarkskanalen i steinmuringshåndverk. Telemarkskanalen har et stort antall steinmurte slusekamre, skjermer, brygger, forstøtningsmurer mm

LES OM FLERE PROSJEKTER