70,0777083 29,7490094
Grensen 1, Vadsø, 9800

SJØBUER VED VARANGERFJORDEN

Istandsetting av sjøbuer, Vadsø, Finnmark.

Området langs Varangerfjorden var fra lang tid tilbake og fram til midten av 1800-tallet sommerboplass for Varangersjøsamene. De buene som i dag ligger der er bygget fra omkring 1860 og fram til ut på 1900-tallet. Det faller blant annet sammen med den store innvandringen av kvener fra finsktalende områder i Nord-Finland og -Sverige.

De fleste sjøbuene hører til Ytre kvenby i Vadsø og kvenbygdene utover fjorden, og er en del av kvenkulturen i Vadsø, kalt kvenenes hovedstad. Kvenene bygde seg bolighus med fjøs i samme bygning – de såkalte Varangerhus, en byggestil man i dette området mener kommer fra Kvitsjøen og Karelen. I dag ligger hovedhusene på oppsiden av hovedveien, mens sjøbuene ligger langs fjæra.

Kulturminner for allmennheten: 
Sjøbuene ligger i et åpent område som eies av kommunen. Dette er en av de viktigste sommerarenaer i Vadsø og benyttes ofte som leke- og fotballplass, samt bade- og bålplass. Det er i tillegg opparbeidet en liten småbåthavn med brygge og en nybygd molo nedenfor. Noen driver også med isbading om vinteren.

Kompetanseoverføring: 
Tømrerlinja ved Karasjok vgs. og håndverkere fra ulike lokale bedrifter inviteres til å delta i istandsettingen. Det skal også arrangeres kurs i tradisjonstak med plank og never.

Det planlegges åpne dager underveis i arbeidene for informasjon til eierne av gamle hus og andre som er interesserte. Videre er det planlagt formidling til skoleklasser på ulike trinn i samarbeid med Varanger museum /Vadsø. Her skal det vises redskaper og byggemåter, samt bruken av redskapene. Museet har en årlig «kvenuke» for formidling av kvenkultur. Der får elevene ofte også være med på å lage/reparere gjenstander. Dette prosjektet vil kunne innpasses i Kvenuka.

LES OM FLERE PROSJEKTER